Day: May 3, 2021

Ulike lån uten sikkerhet for lån på dagenUlike lån uten sikkerhet for lån på dagen

Lån uten sikkerhet er lån hvor bankene ikke krever sikkerhet i bolig eller egenkapital for å innvilge lånet. Søker du etter lån på dagen er det disse lånene du kan søke om. Dette er dyrere lån med høyere nominell og effektiv rente enn lån med sikkerhet. Men også lån med stor fleksibilitet knyttet til bruk og nedbetaling.

Søknad om lån på dagen

Søker du etter lån på dagen vil du få opp flere annonser knyttet til både lånetilbydere og lånemeglere. Her kan du enkelt finne en oversikt over ulike lånetilbud og søknader om lån.

Når du sender søknad om lån er det mye informasjon som må med. Du må oppgi kontaktinformasjon, bosted og boutgifter, samt sivilstand og om du har barn. Videre skal også informasjon om inntekt, formue og gjeld med. Dette er informasjon bankene også kan innhente fra Skatteetaten og gjeldsregisteret. Velger du å innhente informasjon derfra bør du dobbeltsjekke at alt stemmer med dagens situasjon.

Søknad om lån på dagen må ikke forveksles med innvilgelse og utbetaling på dagen. Bankene kan behandle og innvilge lånet i løpet av kort tid. Det vil allikevel ta noen dager før pengene står på konto. Før bankene kan utbetale lånet må du signere og returnere en låneavtale til dem. Denne skal godkjennes av banken før lånet kan utbetales.

Ulike lån på dagen

Typisk for lån på dagen er at de er usikrede lån hvor banken ikke stiller krav til sikkerhet eller bruk. Lånene er dyrere enn blant annet bolig- og billån, men her er det store variasjoner. Hvor mye du har behov for å låne og hvor lang tid du må bruke på nedbetalingstiden påvirker hvilke typer lån du kan søke om.

Mikrolån

 • Lån mellom 1 000 og 20 000 kroner
 • Nedbetal i løpet av 12 måneder
 • Høy effektiv rente, fra 100 % og oppover
 • Ment som et alternativ for de som kan nedbetale ved neste lønning

Smålån

 • Lån mellom 1 000 og 70 000 kroner
 • Nedbetal i løpet av 5 år ved lån over 20 000 kroner
 • Nedbetal i løpet av 12 måneder ved lån under 20 000 kroner
 • Middels høy effektiv rente, ligger ofte mellom 20 % og 50 %
 • Alternativ til forbrukslån

Forbrukslån

 • Lån mellom 5 000 og 600 000 kroner
 • Nedbetal i løpet av 5 år
 • Brukes lånet til refinansiering kan du nedbetale i løpet av 15 år
 • Varierende effektiv rente, med et gjennomsnitt på 14 til 15 %
 • Populært brukt til oppussing, refinansiering og investering

Fordeler og ulemper ved usikrede lån på dagen

Fordeler

 • Fleksibelt bruksområde – du bruker lånet slik du ønsker
 • Fleksibel nedbetaling – nedbetal raskere enn avtalt og reduser lånekostnadene
 • Tilgjengelig i nødstilfeller og ved uforutsette utgifter

Ulemper

 • Det er et dyrere lån, med rente fra 7 til 300 %
 • Potensiell lang nedbetalingstid
 • Renten settes etter kredittvurdering

Sammenligning av lån på dagen

Før du signerer en avtale om lån på dagen, sett deg inn i fordelene og ulempene ved lånet. Det er alltid en fordel å sammenligne ulike lånetilbud også. Slik unngår du å signere en avtale om et lån med dårligere vilkår enn hva en konkurrent kan tilby. Bankene ønsker å ha deg som kunde, og tilbyr ulike vilkår på lån for å konkurrere med hverandre om forbrukere.

Når du skal sammenligne ulike lån og lånetilbud er det flere faktorer du må se på:

 • Rentesatser, både nominell og effektiv
 • Gebyrer, som etableringsgebyr og månedlige avgifter
 • Nedbetalingstiden, velg den korteste økonomien din kan håndtere
 • Månedlig nedbetaling og hvor stor andel er avdrag
 • Totalt lånebeløpet viser hvor mye du må betale tilbake i kroner

For å finne det billigste lånet må du finne den banken. Det vil si den som tilbyr de beste vilkårene og gir det billigste lånet totalt sett. Lånet med det høyeste månedsbeløpet er som regel det billigste, med mindre rentene er mye høyere og nedbetalingstiden den samme hos en annen tilbyder. Når du vurderer lånesøknader, må du se på den totale pakken sammenlagt og hvor mye dette utgjør.

Viktig å vite om lån uten sikkerhet og lån på dagen

Et lån uten sikkerhet tilbys oftest med høyere rente. Dette kommer av at banken tar en økt risiko ved å låne ut penger uten sikkerhet. Denne risikoen må du som forbruker betale for gjennom høyere renter. Når bankene skal vurdere lånesøknad og hvilken rente de kan tilby legges kredittvurderingen til grunn. Har du dårlig score får du høyere rente. En god score gir lavere rente.

Du kan ikke ha mer enn fem ganger din årlige inntekt i lån. Bankene kan i dag innhente informasjon om usikrede lån gjennom gjeldsregisteret. Dette har gjort det vanskeligere å få innvilget lån. Til og med ubenyttet kreditt regnes nå som gjeld. Har du behov for lån kan du forbedre muligheten dine ved å redusere antall kreditter, si opp ubrukt kreditt eller redusere kredittrammen. Da reduserer du samlet gjeld og øker sjansene for lån.

Du kan søke om lån og få innvilget lånet på dagen. Det betyr derimot ikke at lånet blir utbetalt på dagen. Før lånet kan godkjennes og utbetales av banken må du som låntaker signere en låneavtale. Denne kan signeres elektronisk gjennom bank-ID, som forkorter prosessen. Så snart banken har registrert og godkjent avtalen vil lånet bli utbetalt. Det tar normalt mellom 1 og 3 virkedager før lånet står på konto.

Kriterier for å få innvilget lån

Før bankene kan innvilge en søknad om lån er det flere kriterier du som låntaker må møte. Noen av disse varierer fra bank til bank, som krav til inntekt og aldersgrense. Andre kriterier er bestemt av loven, som blant annet tilknytning til Norge, betalingsanmerkninger og mengde lån som kan innvilges.

 • Nedre aldersgrense for å få innvilget lån i Norge er 18 år
 • Flere banker opererer med en nedre aldersgrense på 21 år ved usikrede lån
 • Noen banker har også en øvre aldersgrense
 • Krav om minst 50 000 i årlig inntekt
 • Flere krever mellom 100 000 og 200 000 i årlig inntekt
 • Være registrert i folkeregisteret eller ha arbeidet i og skattet til Norge de siste 3 årene
 • Kan ikke ha betalingsanmerkning eller pågående inkasso
 • Samlet gjeld kan ikke overstige 5 ganger årlig inntekt

Oppsummering av ulike lån på dagen

Når du skal søke om lån på dagen kan du søke om lån uten sikkerhet. I denne kategorien finner du forbrukslån, mikrolån og smålån. Du kan også komme over begrepet SMS-lån. Dette er ikke et faktisk lån, men et begrep som benyttes i markedsføring av mikro- og smålån. Før du søker og inngår avtale om lån er det viktig å sammenligne lånetilbudene. Ikke søk om mer lån enn du kan håndtere og tilbakebetale. Pass på å velge en nedbetalingstid som passer med din økonomi.