lån uten sikkerhet Slik får du best rente på lån uten sikkerhet

Slik får du best rente på lån uten sikkerhet

Vil du reise på eventyrreise, pusse opp bad, eller trenger ekstra penger til bilreparasjon? Større utgifter enn det vi har på konto vil av og til komme. Dette kan være prosjekt og drømmer vi vil oppfylle, eller plutselig oppståtte ekstrautgifter. Da er det greit å kunne ta opp et lån uten sikkerhet for å sørge for de nødvendige midlene. Denne typen lån kan imidlertid bli dyrere enn nødvendig. Heldigvis er det ting du selv kan gjøre for å få den beste renten.

Sammenlign rente på lån uten sikkerhet

Det viktigste du kan gjøre for å få lavest mulig rente, er å sammenligne tilbydere før du godtar et lån. Det er stor variasjon for hvilken rente ulike tilbydere gir. Det er derfor mye å spare på å ikke velge det første lånet du finner. Søk på nettet og se eventuelt etter sider som sammenligner mange lån for deg.

Den endelige renten blir bestemt individuelt etter du har søkt. Faktorer som er med å bestemme renten er inntekten din, utdanning, og eksisterende gjeld. Dette er ikke faktorer som er lett å endre på raskt nok før du søker lån uten sikkerhet. Det du derimot kan gjøre, er å sammenligne rentene etter du har søkt.

Søk lån uten sikkerhet hos mange tilbydere

Å søke lån er både gratis og uforpliktende. Dette betyr at du kan søke lån hos mange ulike tilbydere. Du kan da velge å søke de lånene som generelt tilbyr de laveste rentene. Alternativt kan du bruke en lånemegler. Dette er aktører som har samarbeid med mange lånetilbydere. Du sender da kun én søknad, men denne går til mange tilbydere.

Om du velger å sende søknader individuelt, via lånmegler, eller en kombinasjon, er opp til deg. Uansett hva du velger, er det lurt å vente til du får svar fra alle tilbyderne. Så lenge du søker elektronisk, bruker de fleste tilbydere gi relativt raske svar. Når du har fått svar fra alle, kan du velge det lånet som er billigst.

Se på effektiv rente

Det er ikke bare den nominelle renten som avgjør hvor dyrt lånet blir. Mange lån har også en del gebyrutgifter. Når du sammenligner lån, bør du alltid se på den effektive renten. Denne viser hvor dyrt lånet faktisk er, inkludert gebyr. Det er ikke alltid slik at lånet med lavest nominell rente er det billigste lånet.

Til slutt

Det er noen individuelle faktorer som bestemmer rente. Dette er ikke alltid så lett gjøre noe med raskt nok. Det du imidlertid kan gjøre, er å sørge for å sammenligne ulike tilbydere for å få den beste renten.

Related Post

Standard kalkulator for forbrukslånStandard kalkulator for forbrukslån

Den typiske kalkulatoren for forbrukslån lar deg velge følgende:

 • Lånebeløp – for eksempel minimum 5 000 kroner, maksimum 500 000 kroner.
 • Nedbetalingstid – for eksempel minimum 1 år, maksimum 5 år.

Når du velger lånestørrelse og nedbetalingstiden du ønsker deg, får du vanligvis ut tall for:

 • Månedlig avdrag du må betale
 • Effektiv rente på lånet

Disse tallene bør ikke ses på som annet enn en pekepinn på hva dine egentlige kostnader blir. Dette skyldes to faktorer som vi skal se nærmere på, henholdsvis lånetiden og hvordan bankene fastsetter de individuelle rentetilbudene.

Rentene er basert på et eksempel

De rentene kalkulatorene legger til grunn er normalt hentet fra bankens renteeksempel. Bankene er pålagt å oppgi hva de gjennomsnittlige rentene er for de forskjellige lånesummene. Noen kaller dette også for låneeksempel eller priseksempel, og du ser det som regel skrevet i kursiv på bankenes tilbudssider. Slik fremstilles det vanligvis:

 • Lånesum: 140 000 kroner
 • Lånetid: 5 år
 • Effektiv rente: 14,01%
 • Etableringsgebyr: 950 kroner
 • Totalt: 191 566 kroner

De effektive rentene tilsvarer altså denne bankens gjennomsnittsrenter for lån på 140 000 kroner. Bankens kalkulator vil derfor bruke denne renteprosenten i utregningene.

Hva blir de egentlige rentene?

Bankene oppgir også de laveste og høyeste rentene de tilbyr på sine forbrukslån. Dette finner du ofte på en egen side som viser bankens priser.

For eksempel slik:

 • Laveste nominelle rente: 7,9%
 • Høyeste nominelle rente: 18,9%

Når du så søker om forbrukslån hos denne banken, beregner de rentetilbudet ditt basert på kredittscoren din. Er denne høy vil du få lavere (bedre) renter enn om kredittscoren er lav. Personer med god betalingshistorikk, høy inntekt, lav gjeld og så videre, får bedre kredittscorer enn andre, og dermed også bedre renter.

Ditt rentetilbud hos den aktuelle banken ser du med andre ord ikke før du har søkt og fått svar.

Retningslinjer for nedbetalingstid

Forskjellene i nedbetalingstid i oppdaterte kalkulatorer skyldes relativt nye retningslinjer fra Finanstilsynet. Disse dikterer at et standard forbrukslån ikke bør ha nedbetalingstid som overstiger 5 år. Skal lånet brukes til å refinansiere annen gjeld, kan nedbetalingstiden bli inntil 15 år.

Nedbetalingstiden skal likevel ikke overstige den tilsvarende tiden på lånet eller kreditten som refinansieres. Dreier det seg for eksempel om et lån som det gjenstår 8 år nedbetalingstid på, så vil 8 år være lengste mulige lånetid på refinansieringslånet. Dreier det seg om flere lån og kreditter, legges lånet med lengst nedbetalingstid til grunn.

Santanders kalkulator et godt eksempel

Santander Consumer Bank sin kalkulator er nyttig for å illustrere forskjellige utregningsmetoder. Deres versjon skiller mellom lån med og uten etableringsgebyr. Lån under 70 00 kroner har ingen etableringsgebyr, mens gebyret vil gjelde for lån over den samme summen. Begge utregningsmetodene har 5 år som maksimal lånetid. I tillegg har kalkulatoren en versjon for forbrukslån til refinansiering.

For lån til refinansiering kan du derfor endre nedbetalingstiden i kalkulatoren til mer enn 5 år. Vil du refinansiere et lån det gjenstår for eksempel 8 år på, endrer du til dette. Da får du oppgitt den effektive renten og de månedlige avdragene, basert på gjennomsnittlig rente for denne lånesummen.

Konklusjon – er kalkulatorer nyttige?

Svaret på spørsmålet er etter vår oppfatning både ja og nei. En kalkulator for forbrukslån er mindre presis enn for eksempel en tilsvarende kalkulator for et boliglån. Det skyldes at spriket mellom laveste og høyeste renter er betydelig større. Kalkulatoren illustrerer hva gjennomsnittskunden må betale for lånet sitt. Det kan være nyttig når du vurderer om du har råd til å låne, eller vil lage et omtrentlig budsjett.

De egentlige kostnadene vet du imidlertid ikke før du har et faktisk lånetilbud foran deg. Derfor bør du ikke bruke de forskjellige bankenes kalkulatorer eller låneeksempler når du vurder hvem du skal søke hos. Send heller en uforpliktende søknad til flere banker, og sammenlign deretter de reelle tilbudene du mottar.

Ulike lån uten sikkerhet for lån på dagenUlike lån uten sikkerhet for lån på dagen

Lån uten sikkerhet er lån hvor bankene ikke krever sikkerhet i bolig eller egenkapital for å innvilge lånet. Søker du etter lån på dagen er det disse lånene du kan søke om. Dette er dyrere lån med høyere nominell og effektiv rente enn lån med sikkerhet. Men også lån med stor fleksibilitet knyttet til bruk og nedbetaling.

Søknad om lån på dagen

Søker du etter lån på dagen vil du få opp flere annonser knyttet til både lånetilbydere og lånemeglere. Her kan du enkelt finne en oversikt over ulike lånetilbud og søknader om lån.

Når du sender søknad om lån er det mye informasjon som må med. Du må oppgi kontaktinformasjon, bosted og boutgifter, samt sivilstand og om du har barn. Videre skal også informasjon om inntekt, formue og gjeld med. Dette er informasjon bankene også kan innhente fra Skatteetaten og gjeldsregisteret. Velger du å innhente informasjon derfra bør du dobbeltsjekke at alt stemmer med dagens situasjon.

Søknad om lån på dagen må ikke forveksles med innvilgelse og utbetaling på dagen. Bankene kan behandle og innvilge lånet i løpet av kort tid. Det vil allikevel ta noen dager før pengene står på konto. Før bankene kan utbetale lånet må du signere og returnere en låneavtale til dem. Denne skal godkjennes av banken før lånet kan utbetales.

Ulike lån på dagen

Typisk for lån på dagen er at de er usikrede lån hvor banken ikke stiller krav til sikkerhet eller bruk. Lånene er dyrere enn blant annet bolig- og billån, men her er det store variasjoner. Hvor mye du har behov for å låne og hvor lang tid du må bruke på nedbetalingstiden påvirker hvilke typer lån du kan søke om.

Mikrolån

 • Lån mellom 1 000 og 20 000 kroner
 • Nedbetal i løpet av 12 måneder
 • Høy effektiv rente, fra 100 % og oppover
 • Ment som et alternativ for de som kan nedbetale ved neste lønning

Smålån

 • Lån mellom 1 000 og 70 000 kroner
 • Nedbetal i løpet av 5 år ved lån over 20 000 kroner
 • Nedbetal i løpet av 12 måneder ved lån under 20 000 kroner
 • Middels høy effektiv rente, ligger ofte mellom 20 % og 50 %
 • Alternativ til forbrukslån

Forbrukslån

 • Lån mellom 5 000 og 600 000 kroner
 • Nedbetal i løpet av 5 år
 • Brukes lånet til refinansiering kan du nedbetale i løpet av 15 år
 • Varierende effektiv rente, med et gjennomsnitt på 14 til 15 %
 • Populært brukt til oppussing, refinansiering og investering

Fordeler og ulemper ved usikrede lån på dagen

Fordeler

 • Fleksibelt bruksområde – du bruker lånet slik du ønsker
 • Fleksibel nedbetaling – nedbetal raskere enn avtalt og reduser lånekostnadene
 • Tilgjengelig i nødstilfeller og ved uforutsette utgifter

Ulemper

 • Det er et dyrere lån, med rente fra 7 til 300 %
 • Potensiell lang nedbetalingstid
 • Renten settes etter kredittvurdering

Sammenligning av lån på dagen

Før du signerer en avtale om lån på dagen, sett deg inn i fordelene og ulempene ved lånet. Det er alltid en fordel å sammenligne ulike lånetilbud også. Slik unngår du å signere en avtale om et lån med dårligere vilkår enn hva en konkurrent kan tilby. Bankene ønsker å ha deg som kunde, og tilbyr ulike vilkår på lån for å konkurrere med hverandre om forbrukere.

Når du skal sammenligne ulike lån og lånetilbud er det flere faktorer du må se på:

 • Rentesatser, både nominell og effektiv
 • Gebyrer, som etableringsgebyr og månedlige avgifter
 • Nedbetalingstiden, velg den korteste økonomien din kan håndtere
 • Månedlig nedbetaling og hvor stor andel er avdrag
 • Totalt lånebeløpet viser hvor mye du må betale tilbake i kroner

For å finne det billigste lånet må du finne den banken. Det vil si den som tilbyr de beste vilkårene og gir det billigste lånet totalt sett. Lånet med det høyeste månedsbeløpet er som regel det billigste, med mindre rentene er mye høyere og nedbetalingstiden den samme hos en annen tilbyder. Når du vurderer lånesøknader, må du se på den totale pakken sammenlagt og hvor mye dette utgjør.

Viktig å vite om lån uten sikkerhet og lån på dagen

Et lån uten sikkerhet tilbys oftest med høyere rente. Dette kommer av at banken tar en økt risiko ved å låne ut penger uten sikkerhet. Denne risikoen må du som forbruker betale for gjennom høyere renter. Når bankene skal vurdere lånesøknad og hvilken rente de kan tilby legges kredittvurderingen til grunn. Har du dårlig score får du høyere rente. En god score gir lavere rente.

Du kan ikke ha mer enn fem ganger din årlige inntekt i lån. Bankene kan i dag innhente informasjon om usikrede lån gjennom gjeldsregisteret. Dette har gjort det vanskeligere å få innvilget lån. Til og med ubenyttet kreditt regnes nå som gjeld. Har du behov for lån kan du forbedre muligheten dine ved å redusere antall kreditter, si opp ubrukt kreditt eller redusere kredittrammen. Da reduserer du samlet gjeld og øker sjansene for lån.

Du kan søke om lån og få innvilget lånet på dagen. Det betyr derimot ikke at lånet blir utbetalt på dagen. Før lånet kan godkjennes og utbetales av banken må du som låntaker signere en låneavtale. Denne kan signeres elektronisk gjennom bank-ID, som forkorter prosessen. Så snart banken har registrert og godkjent avtalen vil lånet bli utbetalt. Det tar normalt mellom 1 og 3 virkedager før lånet står på konto.

Kriterier for å få innvilget lån

Før bankene kan innvilge en søknad om lån er det flere kriterier du som låntaker må møte. Noen av disse varierer fra bank til bank, som krav til inntekt og aldersgrense. Andre kriterier er bestemt av loven, som blant annet tilknytning til Norge, betalingsanmerkninger og mengde lån som kan innvilges.

 • Nedre aldersgrense for å få innvilget lån i Norge er 18 år
 • Flere banker opererer med en nedre aldersgrense på 21 år ved usikrede lån
 • Noen banker har også en øvre aldersgrense
 • Krav om minst 50 000 i årlig inntekt
 • Flere krever mellom 100 000 og 200 000 i årlig inntekt
 • Være registrert i folkeregisteret eller ha arbeidet i og skattet til Norge de siste 3 årene
 • Kan ikke ha betalingsanmerkning eller pågående inkasso
 • Samlet gjeld kan ikke overstige 5 ganger årlig inntekt

Oppsummering av ulike lån på dagen

Når du skal søke om lån på dagen kan du søke om lån uten sikkerhet. I denne kategorien finner du forbrukslån, mikrolån og smålån. Du kan også komme over begrepet SMS-lån. Dette er ikke et faktisk lån, men et begrep som benyttes i markedsføring av mikro- og smålån. Før du søker og inngår avtale om lån er det viktig å sammenligne lånetilbudene. Ikke søk om mer lån enn du kan håndtere og tilbakebetale. Pass på å velge en nedbetalingstid som passer med din økonomi.