Day: May 7, 2021

Standard kalkulator for forbrukslånStandard kalkulator for forbrukslån

Den typiske kalkulatoren for forbrukslån lar deg velge følgende:

 • Lånebeløp – for eksempel minimum 5 000 kroner, maksimum 500 000 kroner.
 • Nedbetalingstid – for eksempel minimum 1 år, maksimum 5 år.

Når du velger lånestørrelse og nedbetalingstiden du ønsker deg, får du vanligvis ut tall for:

 • Månedlig avdrag du må betale
 • Effektiv rente på lånet

Disse tallene bør ikke ses på som annet enn en pekepinn på hva dine egentlige kostnader blir. Dette skyldes to faktorer som vi skal se nærmere på, henholdsvis lånetiden og hvordan bankene fastsetter de individuelle rentetilbudene.

Rentene er basert på et eksempel

De rentene kalkulatorene legger til grunn er normalt hentet fra bankens renteeksempel. Bankene er pålagt å oppgi hva de gjennomsnittlige rentene er for de forskjellige lånesummene. Noen kaller dette også for låneeksempel eller priseksempel, og du ser det som regel skrevet i kursiv på bankenes tilbudssider. Slik fremstilles det vanligvis:

 • Lånesum: 140 000 kroner
 • Lånetid: 5 år
 • Effektiv rente: 14,01%
 • Etableringsgebyr: 950 kroner
 • Totalt: 191 566 kroner

De effektive rentene tilsvarer altså denne bankens gjennomsnittsrenter for lån på 140 000 kroner. Bankens kalkulator vil derfor bruke denne renteprosenten i utregningene.

Hva blir de egentlige rentene?

Bankene oppgir også de laveste og høyeste rentene de tilbyr på sine forbrukslån. Dette finner du ofte på en egen side som viser bankens priser.

For eksempel slik:

 • Laveste nominelle rente: 7,9%
 • Høyeste nominelle rente: 18,9%

Når du så søker om forbrukslån hos denne banken, beregner de rentetilbudet ditt basert på kredittscoren din. Er denne høy vil du få lavere (bedre) renter enn om kredittscoren er lav. Personer med god betalingshistorikk, høy inntekt, lav gjeld og så videre, får bedre kredittscorer enn andre, og dermed også bedre renter.

Ditt rentetilbud hos den aktuelle banken ser du med andre ord ikke før du har søkt og fått svar.

Retningslinjer for nedbetalingstid

Forskjellene i nedbetalingstid i oppdaterte kalkulatorer skyldes relativt nye retningslinjer fra Finanstilsynet. Disse dikterer at et standard forbrukslån ikke bør ha nedbetalingstid som overstiger 5 år. Skal lånet brukes til å refinansiere annen gjeld, kan nedbetalingstiden bli inntil 15 år.

Nedbetalingstiden skal likevel ikke overstige den tilsvarende tiden på lånet eller kreditten som refinansieres. Dreier det seg for eksempel om et lån som det gjenstår 8 år nedbetalingstid på, så vil 8 år være lengste mulige lånetid på refinansieringslånet. Dreier det seg om flere lån og kreditter, legges lånet med lengst nedbetalingstid til grunn.

Santanders kalkulator et godt eksempel

Santander Consumer Bank sin kalkulator er nyttig for å illustrere forskjellige utregningsmetoder. Deres versjon skiller mellom lån med og uten etableringsgebyr. Lån under 70 00 kroner har ingen etableringsgebyr, mens gebyret vil gjelde for lån over den samme summen. Begge utregningsmetodene har 5 år som maksimal lånetid. I tillegg har kalkulatoren en versjon for forbrukslån til refinansiering.

For lån til refinansiering kan du derfor endre nedbetalingstiden i kalkulatoren til mer enn 5 år. Vil du refinansiere et lån det gjenstår for eksempel 8 år på, endrer du til dette. Da får du oppgitt den effektive renten og de månedlige avdragene, basert på gjennomsnittlig rente for denne lånesummen.

Konklusjon – er kalkulatorer nyttige?

Svaret på spørsmålet er etter vår oppfatning både ja og nei. En kalkulator for forbrukslån er mindre presis enn for eksempel en tilsvarende kalkulator for et boliglån. Det skyldes at spriket mellom laveste og høyeste renter er betydelig større. Kalkulatoren illustrerer hva gjennomsnittskunden må betale for lånet sitt. Det kan være nyttig når du vurderer om du har råd til å låne, eller vil lage et omtrentlig budsjett.

De egentlige kostnadene vet du imidlertid ikke før du har et faktisk lånetilbud foran deg. Derfor bør du ikke bruke de forskjellige bankenes kalkulatorer eller låneeksempler når du vurder hvem du skal søke hos. Send heller en uforpliktende søknad til flere banker, og sammenlign deretter de reelle tilbudene du mottar.